Visitation

Henvisning til Ungebasen sker via ungeteamet. Job- og SocialCenteret har bevillingskompetencen. Job- og SocialCenteret noterer visitationen i den unges journal.

Der er løbende indtag. den unge begynder i Ungebasen hurtigst muligt efter visitationen.