Overordnede mål for Ungebasens arbejde med de unge:

Gøre den unge uddannelses- eller beskæftigelsesklar.

Afklare den unge i forhold til uddannelse/jobønsker

    (samtale/undervisning/praktik)

♦♦ Give den unge personlige/sociale/faglige kompetencer.

♣♣Via vejledning og coaching give den unge indsigt i egne resurser og muligheder i forhold til at tage ansvar for egen læring.

♦♦ Individuel tilpasning af arbejdet med de unges  personlig/sociale/faglige udfordringer.

♠♠ Give de unge en meningsfuld og realistisk opfattelse af egne resurser og kvalifikationer, således at deres selvværd styrkes.

♥♥ Sikre at der en solidt forankret tilgang til uddannelse/job, når den unge er klar til at forlade Ungebasen.