Målgruppe

Den primær målgruppe for samarbejdet er unge 15-17 årige, der ikke har kunnet profitere af hidtidige skole- og uddannelsestilbud.

Der er her tale om: 

  • Alle ikke uddannelsesparate
  • Under, der er droppet ud af uddannelsessystemet, og hvor en hurtig tilbagevenden ikke anses for realistisk eller hensigtsmæssig
  • Unge, som er i risiko for at droppe ud af uddannelsessystemet.