Hvordan arbejder vi

er vi nødt til at skabe en fysisk ramme, der kan tilgodese de unges forskellige måder at lære på, dvs. at vi indretter ungebasen, således at de forskellige læringsstile og læringsintelligenser kan praktiseres.

Der vil, alt efter hvad de unges behov er, skulle tilrettelægges forskellige forløb tilpasset den enkelte unges behov. Dette vil selvfølgelig stille nogle krav til gruppens sammensætning, personalets resurser og den fysiske ramme. Derfor vil vi sætte resurser af til at koordinere indsatsen med de øvrige samarbejdsparter.

Vi har mulighed for at arbejde meget bredt med udviklingen af de unges resurser, forstået på den måde, at indholdet i forhold til den enkelte unges behov kan tage udgangspunkt i mange forskellige elementer og aktiviteter forankret i personlig, social eller faglig indsats.

Eksempler på indhold:

  • Selvværd/selvtillidskursus 
  • Skolefaglig undervisning med særligt udgangspunkt i den unges læringsstil og læringsintelligens 
  • Særlige forløb, der tager udgangspunkt i og kobler op til den unges erhvervsønsker 
  • Vekselvirkning mellem praktik og ungebasetræning 
  • Erhvervsafklarende aktiviteter (virksomhedsbesøg, undervisning, praktik, kompetenceafklaring, jobtræning, jobsøgning)