Delmål for Ungebasens arbejde med de unge:

  • Sikre dagligt fremmøde 

  • Udvikle medansvar for egen læring 
  • Erkende og acceptere egne udfordringer 
  • Afdække og udnytte personlige resurser 
  • Afdække læringsstil og læringsintelligens 
  • Udarbejdelse af personlig målformulering
  • Udvikle selvværd og lyst til at arbejde med relevante udfordringer 
  • Forfølge og opnå mål/delmål defineret i forhold til personlig/social/faglig udvikling 
  • Turde afprøve sig selv i forskellige situationer