Ungebasen

Ungebasen er et tilbud til 15 - 17-årige unge, der ikke er uddannelsesparate.