Hvem er i ungdomsskolens bestyrelse?


 

SOLRØD UNGDOMSSKOLES BESTYRELSE:

Formand Marianne Svane, SF 

Næstformand Preben Snested Nielsen, Venstre

Medarbejderrepræsentant Jan Strandgaard

Medarbejderrepræsentant Henrik Brangstrup

LO´s repræsentant Thomas Guldager Jensen

DA' s repræsentant Niels Hansen

Elevrepræsentant Emma Hilleberg