Undervisningsmiljøvurdering

Solrød Ungdomsskole

Heltidsundervisningen

 

Kortlægning

Eleverne i heltidsundervisningen har udfyldt et spørgeskema, der er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og er beregnet for elever i Grundskolens 5. ? 10. klasse. Eleverne i heltidsundervisningen er fra 7. til 10. klassetrin. Spørgeskemaet dækker godt, bortset fra de spørgsmål, som er markeret som ?udgået?. De har ingen relevans.

Der er ikke valgt undervisningsmiljørepræsentanter. Alle ønsker jævnligt at blive hørt. Elevernes opgave er at gøre ledelsen/sikkerheds-repræsentanten opmærksomme på mangler i forbedring af straks-opgaver og i samarbejde med ledelsen/sikkerhedsrepræsentanten sikre flow i handlingsplanen.

Sammenfatning af besvarelserne

1. Solrød Ungdomsskole, Heltidsundervisningen på Karlstrup skole

2. Eleverne er fra 7. - til 10. klassetrin.

3. 7 drenge og 2 piger ? heraf 9 besvarelser

4. 2 mener, at de er en af de bedste

    5 mener, at der er nogle få, der er bedre

    2 mener, at der er mange, der er bedre

 

  Æstetisk miljø Psykisk miljø Fysisk miljø
5. Glæde / tilfredshed med at gå i skole   - jævn fordeling af elever der er tilfredse / utilfredse med at gå i skole, - de fleste vil ikke gå på en anden skole - de fleste er glade for lærerne og mener, at de lærer noget      
6. Foretrukken indlæringsmetode   - 6 vil helst arbejde alene med læreren - 8 lærer mest, når de har gruppearbejde - 3 lærer mest, når de har projekter - 1 lærer mest, når der er projekter på tværs af fag - 2 lærer mest, når de arbejder alene  
7. Sammenhold & samarbejde   - de fleste mener, at der er et godt sammenhold og samarbejde, at de hjælper hinanden og har det godt sammen - de fleste mener, at kammeraterne kan lide dem, som de er  
8. Lærerne   - de fleste mener, at lærerne opmuntrer til at komme med synspunkter - de bliver ikke forfulgt af lærerne - lærerne stiller rimelige krav - halvdelen er enige i, at de ofte får ros af lærerne - de er ikke med til at lave reglerne - lærerne lytter, når eleverne stiller forslag til emner i uv. - eleverne mener ikke, at der er medbestemmelse til arbejdet i timerne og at de er med til at lave reglerne - lærerne hjælper med problemer  
9. Udgår      
10. Socialt samvær / mobning   - lærerne griber ind ved mobning - enkelte føler sig alene i skolen - de fleste er sammen med klassekammeraterne i fritiden - de er trygge i skolen - de føler sig ikke udenfor i skolen - de er ikke med til at holde andre udenfor    
11. Mobning   4 er ikke blevet mobbet 4 er blevet mobbet 1-2 gange 1 er blevet mobbet 2 eller 3 gange om måneden  
12. Mobning   2 svarer, at en enkelt elev mobber 3 svarer, at en gruppe mobber  
14. Mobning   3 mobber ikke andre 3 har mobbet 1-2 gange 2 mobber ca. 1 gang om ugen 1 mobber flere gange om ugen  
15. Mobning Er der regler for mobning?   3 svarer ja 2 svarer nej 4 ved ikke  
16. Helbred / fritid     - halvdelen er syge af og til, halvdelen er sjældent syge - halvdelen dyrker sport, halvdelen kun sjældent eller aldrig - mere end halvdelen ryger Størstedelen mener ikke, at skolen giver problemer med helbredet
17. Sygdomme     2 har ondt i hovedet 1 har ondt i maven
18. Skoleårsager til sygdomme   Ingen besvarelser Ingen besvarelser
19. Fysiske forhold     - der er for lidt plads i lokalerne - indretningen er ikke så god - alle kan se på tavlen - man sidder godt på stolene - stolene kan indstilles - bordene kan indstilles - der er for lidt lyd til at læse og skrive - solen blænder af og til - alle kan høre, hvad der bliver sagt - der bliver gjort rent på skolen - de må drikke vand i timerne
20. & 21. Fysiske skader     1 elev flere gange 1 elev en enkelt gang 6 elever aldrig
22. Klima & velvære     - det trækker ikke fra vinduerne - det er af og til varmt i lokalerne - det er sjældent koldt i lokalerne - der lugter ikke i lokalerne - de lufter selv ud i lokalerne - de er gode til at rydde op - der er mulighed for at sidde på forskellige måder i løbet af dagen - de går ud i frikvartererne
23. PC-forhold     - de kan komme til en PC, når der er behov for det, også i frikvartererne - halvdelen mener, at der er plads til flere omkring en PC - stolene kan hæves / sænkes - vinduer og lys spejler sig ikke i skærmene - generelt er der for lidt plads til at støtte underarme
24. Fysiske forhold     - der er gode steder til bevægelse i frikvartererne - idrætssalen er god i pauserne - der er ikke gode omklædningsrum til idræt - toiletterne er generelt rene og pæne - der er altid sæbe og toiletpapir - skolegården er generelt et sikkert sted - ting der er gået i stykker, bliver ikke repareret hurtigt - de kan altid finde en voksen i pauserne - de fleste ved, hvad de skal gøre ved brand
25. Æstetiske / fysiske forhold - halvdelen er lidt enige i at skolens bygninger er rare, den anden halvdel er lidt uenig - de fleste synes ikke, at der findes spændende rum nok - klasselokalerne er lidt kedelige - halvdelen mener, at der mangler udsmykning - der er støj på skolen - ingen savner grønne planter - udendørsområderne er ikke så spændende - de fleste har lyst til at være ude i frikvartererne - halvdelen mener, at arealerne udenfor bruges i undervisningen - de fleste vil gerne arbejde mere praktisk og kreativt - halvdelen mener, at de er lidt med til at indrette og udsmykke skolen - de vil gerne arbejde mere med projekter, hvor de skal bruge flere sider af sig selv.   - halvdelen mangler steder at gå hen, når de skal koncentrere sig  
26. & 27. Bedste & værste sted Bedste sted: Ved det ikke, Værkstedet, idrætssalen, PC-rum, Værste sted: Ved det ikke, Værkstedet    

 

 

Handlingsplan

  Æstetisk miljø Psykisk miljø Fysisk miljø
I efteråret 2006   Sp. 8 Drøftelse af, hvordan eleverne kan være med til at lave regler, som de går ind for og overholder Sp. 10-15 Emne om mobning og regler for mobning  
Inden 31/12 2005 Sp. 25 Gøre klasselokalerne mere spændende f.eks. med mere udsmykning   Sp. 19 Indrette klasselokalerne bedre Sp. 24 Afholdelse af brandkursus Sp. 25 Indrette det lille lokale, så det kan bruges af dem, der ønsker at koncentrere sig