Hvordan tilmelder du dig?


Du kan tilmelde dig vores aktiviteter på en af følgende måder:

Framelding

Det er vigtigt, at du framelder dig de aktiviteter og hold, som du bliver forhindret i at deltage i, så kan andre unge nemlig får glæde af din plads. På hold og aktiviteter, hvor der er betaling, kan du får dine indbetalte penge tilbage, hvis du framelder dig senest 14 dage før aktivitetsstart.