Hvad kræves der af dig?

  • At du kommer til de hold, du har tilmeldt dig, og at du deltager aktivt og positivt
  • At du melder afbud, hvis du er forhindret i at komme
  • At du melder fra hvis du beslutter dig for helt at stoppe på holdet