Målgruppen

8. og 9. klasses elever fra Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner.

Det er et alternativt skoletilbud for skoletrætte elever fra 8. og 9. klasse.

I Erhvervsklasserne gives eleverne en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsklasserne er møntet på den gruppe af unge som anses for at være marginaliseringstruede, typisk på grund af personlige, sociale og/eller faglige problemer der gør det svært for dem at klare sig videre i uddannelsessystemet og i tilværelsen.

Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de faglige udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de indgår i.

De elever, der kan have gavn af Erhvervsklassernes tilbud er elever

-          der er normalt begavede og ikke behandlingskrævende

-          der er skoletrætte

-          der har det svært i skolen, men gerne vil lære og arbejde

-          elever der er motiverede for at prøve en anden skoleform

-          elever der er motiverede for praktik

Ungdomsskolens Erhvervsklasser optager ikke elever der er behandlingskrævende, misbrugende, voldelige eller kriminelle.

Erhvervsklasserne er således et tilbud til normaltbegavede, skoletrætte unge, hvis faglige og/eller personlige udvikling gør, at de har behov for specielle pædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb kombineret med arbejdspraktik. Dette kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.