Visitation

I Erhvervsklasserne kan indskrives elever, bosiddende i Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Henvisning til Erhvervsklasserne vil ofte foregå efter en forudgående drøftelse mellem skole, elev, forældre og UUV-vejleder.

Herefter tages kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt – også kaldet UUV Køge Bugt tlf. 5667 2652.

Et oplysningsskema udfyldes af en nuværende lærer og den unge og sendes til UUV. Herefter vurderer lærere og vejledere om Erhvervsklasserne kan bruges som et kvalificeret og brugbart alternativ i forhold til den unges aktuelle skolegang. Efter denne foreløbige vurdering, afholdes et møde med eleven, elevens forældre, en lærer fra Erhvervsklasserne og en repræsentant for UUV.

I forlængelse af dette møde besluttes om den unge skal indskrives og fra hvornår overflytningen skal foregå.

Alle elever starter med 4 ugers prøvetid, hvorefter det på et møde med den unge og forældrene afgøres, om tilbuddet er det rette.