Tilbuddet omfatter 3 dages undervisning og to dages praktik om ugen.

De tre dages undervisning består hovedsaglig af undervisning i dansk, matematik og engelsk samt undervisning på EUC, vejledning, virksomhedsbesøg, sport m.m.

Målsætning for undervisningen:

Målet for undervisningen i Erhvervsklasserne er:

·         at den unge genvinder lysten til at lære

·         at den unge viser faglig fremgang

·         at tilliden til egen formåen vokser

·         at den unge aflægger folkeskolens 9. klasseprøver i dansk, matematik og   engelsk

For hver elev udarbejdes en individuel elev- og uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i den enkeltes personlige udvikling, elevens aktuelle faglige niveau samt ønsker til uddannelse og praktik.