Pædagogik

I Erhvervsklasserne arbejdes der ud fra den anerkendende tilgang, som tager udgangspunkt i det eleven kan. Målet er, at eleven gennem mødet med troværdige voksne, hjælpes til at tage mere ansvar for sin skolegang og øge indflydelsen på sit liv som helhed. Dette gøres med små sikre successer, ved at eleven i starten får stillet opgaver, som læreren ved, at eleven kan løse. Der arbejdes ud fra overbevisningen om, at den unge kan ændre sin selvopfattelse og dermed sin livslyst via aktive handlinger og positive oplevelser.

Erhvervsklassen er således for normaltbegavede elever, som af forskellige grunde ikke får det optimale udbytte af at gå i Folkeskolen. Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de faglige udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de indgår i.

Ungdomsskolens Erhvervsklasser optager ikke elever der er behandlingskrævende, misbrugende, voldelige eller kriminelle.