Undervisningen

Der optages 10- 12 elever i hver klasse og undervisningen foregår i mindre grupper og tilrettelægges ud fra den unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Undervisningen fører frem til at den unge aflægger 9.klassesprøven i dansk, matematik og engelsk, så hjemmearbejde forekommer.

I løbet af skoleåret vil der desuden blive tilrettelagt forskellige introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne, ture ud af huset, virksomhedsbesøg og lejrskole i 9. klasse.

Erhvervsklasserne er således et alternativt skoletilbud for elever på 8. og 9. klassetrin. Af lovgivningen fremgår det, at undervisningen i ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men at tilbuddet ikke er bundet af reglerne om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v.