Praktik

Eleverne er i praktik 2 dage om ugen på lokale arbejdspladser, som fortrinsvis fremskaffes af UUV Køge Bugt, men også elev og forældre er meget velkomne til at finde praktikpladser. Praktikforløbene løber typisk over min. 3 måneder, hvorefter eleven får mulighed for at vælge en ny praktikplads, men længere perioder kan også aftales.

Arbejdstiden aftales med praktikstedet, men vil typisk være samme tidspunkter, som man almindeligvis møder på arbejdspladsen.

Praktikstederne kan være alle former for arbejdspladser som f.eks. murer, tømrer, mekaniker, børnehave, frisør, tøjforretning, bager, supermarked, militæret, transportfirma, landbrug, gartneri og meget mere.

Formålet med praktikdelen er: 

·         at den unge får mulighed for at afprøve sine kompetencer inden for flere fag, som har interesse

·         at den unge opnår arbejdspladskompetence i form af f.eks. fremmøde til   aftalt tid, tiltaleform, initiativ, ansvar, personlig hygiejne m.m.

·         at den unge får et godt kendskab til arbejdsmarkedet

·         at den unge måske opnår tilsagn om en praktikplads

·         at den unge opnår større valgkompetence i forhold til job og uddannelse

·         at den unge bliver i stand til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

·         at der sker en kobling mellem den unge og virksomheden 

Hver enkel ung i Erhvervsklasserne har sin egen personlige vejleder fra UUV Køge Bugt og det er således denne, der er ansvarlig for praktikdelen.