Personale

Lærer

Søren Mortensen

Underviser i matematik

Lærer

Esben Nielsen

Underviser i dansk og engelsk

 

To lærere er ansvarlige for undervisningen i begge klasser og de er ansat i Solrød Ungdomsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt har ansvaret for praktikforløbene, uddannelsesplaner og visitation til klasserne – det sidste i samarbejde med Solrød Ungdomsskole.