Forældresamarbejdet 

Samarbejdet mellem den unges forældre, lærerne og vejlederne er meget vigtigt i bestræbelserne på at forbedre den unges helhedssituation.

Udgangspunktet for samarbejdet er at få etableret et fælles fundament, som blandt andet indeholder tillid, tolerance, gensidig respekt, forståelse, involvering og engagement.

Det forventes at forældrene: 

·         Støtter den unge i at være undervisningsparat

·         Støtter den unge i at være i praktik på en arbejdsplads

·         Melder sit barn syg til lærere, praktiksted og vejleder

·         Holder sig orienteret via Forældre Intra

·         Hurtigt orienterer lærerne, hvis der sker uregelmæssigheder i familien/i den unges liv, der har indflydelse på den unges trivsel

·         Deltager i alle former for møder – både fælles forældremøder og i individuelle samtaler. 

Ovenstående med det formål, at finde fælles ressourcer, der kan medvirke til konkrete, positive forbedringer og fremskridt i den unges tilværelse og dermed inddrage forældrene positivt i deres barns udskoling.