Elevsamarbejdet

Samarbejdet mellem den unge og lærerne i Erhvervsklasserne er meget vigtigt i bestræbelserne på at øge trivslen.

Udgangspunktet for samarbejdet er at få etableret et fælles fundament, som blandt andet indeholder tillid, tolerance, gensidig respekt, forståelse, involvering og engagement.

Det forventes at den unge:

·         deltager aktivt i undervisningen

·         tager ansvar for sine uddannelsesmål – bl.a. at afslutte 9. kl. med prøve i   dansk, engelsk og matematik

·         sygemelder sig gennem forældrene til lærerne/praktikstedet/vejleder 

·         deltager aktivt på enhver arbejdsplads i praktikdelen

·         laver hjemmearbejde i det omfang han/hun er i stand til det

·         holder sig orienteret via ElevIntra

·         henvender sig til lærerne, hvis der sker uregelmæssigheder i familien, der har indflydelse på den generelle trivsel

Ovenstående med det formål, at finde fælles ressourcer, der kan medvirke til konkrete, positive forbedringer og fremskridt i den unges tilværelse.Erhvervsklasserne har som succeskriterier at: 

·         Eleverne møder både til undervisning og i praktikstedet

·         Eleverne viser faglig fremgang

·         At elevernes tillid til egen formåen vokser

·         At eleverne opnår større valgkompetence i forhold til job og uddannelse

·         At forældrene inddrages positivt i deres barns udskoling

·         At eleverne bliver i stand til at vælge, påbegynde og gennemføre en uddannelse

·         At der sker en kobling mellem eleverne og virksomhederne