”Jeg skal til at tænke på min uddannelse – jeg er sgu nødt til at komme videre!”

Det er en sætning 16-årige Dan nok ikke havde sagt, mens han stadig var elev i folkeskolen, men sådan siger han altså i dag, hvor han er elev i erhvervsklasserne.

Erhvervsklasserne er en unik mulighed for på samme tid at gå i skole og være ude i virkelighedens verden i praktikforløb. Sådan beskriver lærer Morten Lindgren undervisningen i erhvervsklasserne, som er et samarbejde mellem EUC Sjælland, Solrød Ungdomsskole og UUV.

Også Oliver og Natascha ser tilbage på en god tid i Erhvervsklassen. ”Det var de bedste skoleår i mit liv” siger Oliver og Natascha udtaler ”Jeg fik blod på tanden til at gå i skole og komme videre”:

Samarbejdet mellem Solrød Ungdomsskole og UUV består i, at ungdomsskolen er ansvarlig for skoledriften og undervisningen, mens vejledere fra UUV er ansvarlige for praktikken og en del undervisningsdage, primært fredage, hvor der sker noget fælles, noget anderledes. Her kan der være tale om alt muligt fra besøg på andre erhvervsskoler, gæstelærerarrangementer og fælles ture hvor oplevelse og fællesskab er i centrum.

Birgitte Hybholt er til dagligt vejleder i grundskoleområdet og er desuden koordinator for Erhvervsklassen og samarbejdet og koordineringen mellem praktik og vejledningselementerne og undervisningsdelen.

Og de unge klarer sig godt, når først de har fået gejsten til at lære tilbage. Det viser de netop overståede afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Ifølge Morten Lindgren har mange af de unge, som kommer i erhvervsklasserne haft svært ved at finde mening i folkeskolen, og deres erfaringer er derfor i høj grad endt i en modstand mod læring. Derfor er de unge typisk fanget i en forståelse af lærere som dumme voksne og i gentagne automatiserede udsagn som: ”Jeg gider ikke lære noget”. Dan går i 9. klasse i erhvervsklasserne og er en af de unge, som har været rigtig glad for at kunne starte i Erhvervsklassens undervisningstilbud. ”Jeg synes det er meget federe at være her og lave noget i stedet for at sidde i en klasse og glo” fortæller Dan, som var blevet rigtig skoletræt og havde meget fravær, mens han stadig gik i folkeskolen. Når han var i skolen sad han ofte og sov – lærerne havde faktisk opgivet, og de vækkede ham først, når der var pause. Selvom lærerne gjorde hvad de kunne for at hjælpe Dan, gik det ikke særlig godt, fordi skolen ikke gav mening for Dan og fordi han var træt af lærerne. Gennem samtaler med skolevejleder Susanne Kaare Andersen, blev Dan og hans forældre præsenteret for mulighederne i erhvervsklasserne. Efter Dan er startet i erhvervsklassen kan han selv mærke at han har forandret sig og forklarer om sin folkeskoletid, at han var mere ligeglad med alting dengang, mens det i dag er gået op for ham, at han skal til at tænke på sin uddannelse: ”Jeg er sgu nødt til at komme videre i stedet for at ligge og sove”, siger Dan. Selvom Dan selv mærker forandringerne, har han svært ved at sætte ord på, hvad det er der gør, at han føler sig anderledes i dag. Han ved bare, at han nu pludselig selv kan komme op om morgenen, og det er endda til tiden. Øget selvstændighed og modenhed er ikke de eneste forandringer der er sket hos Dan efter hans start i erhvervsklasserne. Med et smil fortæller Dans lærer Morten hvordan Dan ændrede sig fra at være lidt af et ’brokkehoved’ til nu at være rigtig initiativrig og: ”en meget aktiv ung mand, som rigtig gerne vil nogle ting”. Desuden er Dan blevet langt mere afklaret i forhold til hvad han skal med sit skole- og uddannelsesforløb, forklarer Morten. Dan ser sig selv i lære som tømrer om 2 år.

Praksisorienteret undervisning og ’hands on’

Eleverne i erhvervsklasserne går i skole tre dage om ugen hvor de undervises i dansk, engelsk og matematik med mulighed for at gå til afgangsprøve. De to andre dage er eleverne på deres praktikpladser, og det er netop muligheden for at være praktisk orienteret, der gør erhvervsklassernes tilbud meningsfuldt for Dan: ”Man bruger hænderne og sidder ikke kun ned og glor. Man laver noget”.

Morten fremhæver også de unikke rammer erhvervsklasserne har sammenlignet med en almindelig folkeskole: Der er hele tiden to lærere på, og der er som udgangspunkt max. 12 elever i en klasse.  Placeringen på erhvervsskolen EUC Sjælland giver samtidig mulighed for at lave meget praksisorienteret undervisning, hvor eleverne får mulighed for at få ’hands on’. Det passer rigtig godt til tilbuddets målgruppe, som er normaltbegavede men skoletrætte unge, som måske også har det svært i skolen. De er motiverede for at prøve en anden skoleform og vil gerne lære og arbejde.

Morten har været ansat siden januar 2012 og er ikke i tvivl om at erhvervsklasserne er en succes: ”På min fraværsstatistik kan jeg se at det går godt, for vi har fuldt hus hver gang vi er i skole. Eleverne er glade når de kommer i skole, og det er for os en succes” fortæller Morten. Ud over den særlige sammensætning af skole og praktik er det også Mortens erfaring at relationen til eleverne betyder meget. ”Som lærer kommer man ikke bare i klassen to timer om ugen, men man er derimod den gennemgående figur, og det er vigtigt at man hele tiden har en ægte interesse i eleverne, for det har de brug for at mærke” fortæller Morten og forklarer videre at deres tilgang til eleverne er anerkendende men også realistisk. ”Vi anerkender hinanden som dem vi er og er meget positive overfor vores elever, men uden at rose noget som ikke skal have ros” slutter Morten.